Ocena segmentu rynkowego

Podstawą oceny segmentów rynkowych są cechy jakimi się one charakteryzują. Jedną z nich jest rozległość. Czyli to jak duża grupa konsumentów wchodzić może w skład każdego konkretnego segmentu. Na podstawie tej cechy określić można, które segmenty okazać mogą się bardziej opłacalne od innych. W wyniku przeprowadzonych analiz okazać może się, że rozległość segmentu jest na tyle nie duża, że nie opłaca się kierować do tej konkretnej grupy osób produktu. Chodzi tutaj przede wszystkim o strategię marketingowe oraz reklamę. Niekiedy także od tego do jakich segmentów rynku kierowany będzie produkt zależy też miejsce oraz sposób sprzedaży. Produkty kierowane na przykład do osób starszych nie powinny być reklamowe w czasopismach dla młodzieży itd. Nie oznacza to jednak, że osoby z poza ustalonych segmentów do których kierowany jest produkt nie zdecydują się na jego zakup. Jeśli sprzedaż produktu, w segmencie, który do tej pory nie był brany pod uwagę będzie wzrastać, to przedsiębiorstwo zastanowić możne się nad zmianą strategii marketingowej.